English

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2017

Chính phủ Trung Quốc cho biết, từ tháng 10/2018 ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 3.500 NDT/tháng lên mức 5.000 NDT/ tháng

Báo cáo Tổng quan Thị trường tài chính 2016

Năm 2016, kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng ở mức thấp trong vòng 5 năm liên tiếp (dưới mức 3,7% của năm 2010). IMF dự báo năm 2016 tăng trưởng ở mức 3,1% (thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2015)