English
09/112018
Các tập thể, cá nhân xuất sắc của Ủy ban được vinh dự đón nhận những danh hiệu và phần thưởng cao quý

Trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển của Ủy ban, nhiều đơn vị và cá nhân với nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tích xuất sắc đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ trao tặng những danh hiệu và phần thưởng cao quý.