English

Khóa tập huấn về “Chẩn đoán tổn thương tài chính”

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Ailen, thuộc Dự án Irish Aid, từ 29 đến 31/10/2018 tại Hải Phòng, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề: “Chẩn đoán tổn thương tài chính”.

Khóa đào tạo “Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với lĩnh vực bảo hiểm và cảnh bảo sớm hệ thống tài chính”

Trong 03 ngày từ ngày 28 đến 30/8/2017, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức khóa đào tạo “Giám sát trên cơ sở rủi ro đối với lĩnh vực bảo hiểm và cảnh bảo sớm hệ thống tài chính” tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.