English

Ủy ban vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Với những thành tích đạt được trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển, Ủy ban vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương lao động hạng Ba (Theo Quyết định số 281/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 01/3/2018.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc của Ủy ban được vinh dự đón nhận những danh hiệu và phần thưởng cao quý

Trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển của Ủy ban, nhiều đơn vị và cá nhân với nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tích xuất sắc đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ trao tặng những danh hiệu và phần thưởng cao quý