English

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương hợp lực giám sát Quỹ tín dụng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao hàng loạt nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa...

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng mạnh trở lại, vượt 10,3 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 5/2018, tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,27% so với đầu năm. Trong khi vốn tự có của nhóm NHTM Nhà nước sụt giảm thì nhóm ngân hàng cổ phần tăng mạnh, ngày càng bỏ xa các ngân hàng...