English

Gặp mặt, nghe nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ

Thực hiện kế hoạch số 08/KH ngày 01/4/2019 của khối thi đua số VII, Công đoàn viên chức Việt Nam, ngày 01/8/2019,Công đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã cử đại biểu tham gia buổi gặp mặt, nghe nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ do Công...

Chi bộ 1 tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên mới

Thực hiện chương trình làm việc của Chi bộ 1, ngày 06/12/2018, Chi bộ 1 tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên mới.

Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban, ngày 21/11/2018, Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Sức mạnh của tổ chức đảng trong quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban

Chi bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) được thành lập theo Quyết định số 257-QĐ/TVĐU ngày 24/9/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ gồm 09 đảng viên (là chi bộ trực thuộc), trong đó đồng chí Nguyễn Văn Khách là Bí...

Chi bộ 1 tổ chức kết nạp đảng viên mới

Tham dự buổi Lễ có đại diện của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia,...

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2018

Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Ủy ban, đại diện các tổ chức đoàn thể, toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Báo cáo viên là đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương...

Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ Ủy ban năm 2018 và Công văn số 832-CV/ĐUK ngày 06/6/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Đảng ủy Ủy ban) báo cáo kết quả công tác xây...

CHI BỘ 1 TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Tham dự buổi Lễ có đại diện của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đại diện của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia,...

CHI BỘ 2 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Ủy ban về kế hoạch đại hội chi bộ và Đảng bộ, ngày 03/10/2017