English

Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đoàn thanh niên Ủy ban

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối với Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2019. Sáng ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đã đến làm việc và...

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đoàn thanh niên Ủy ban

Ngày 17/01/2019, Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Hội trường trụ sở Ủy ban số 08 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Hoạt động tình nguyện mùa đông 2018 của Đoàn thanh niên Ủy ban

Trong 2 ngày 15-16/12/2018, Đoàn Thanh niên Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Trung tâm Hỗ trợ phát triển dân tộc và Nhân học Việt Nam tổ chức chương trình hoạt động tình...

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (BCH Đoàn Ủy ban) báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018