English
30/102018
Hoạt động hợp tác quốc tế của Ủy ban 10 năm nhìn lại

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính đã và đang được triển khai sâu rộng. Điều này còn quan trọng hơn đối với một cơ quan non trẻ, hoạt động trong lĩnh vực tương đối mới như Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ còn mỏng, thiếu kinh nghiệm.

Giai đoạn Ủy ban mới được thành lập, khi chỉ là một mảng của Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng, bộ phận phụ trách hợp tác quốc tế đã cùng Ủy ban vượt qua những khó khăn của một cơ quan mới về cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ mỏng và chưa nhiều kinh nghiệm để dần định hình và đi vào nề nếp bằng sự cố gắng, đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao. Thời gian này, Ủy ban đã thiết lập được mối quan hệ với một số tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài như IMF, ADB, WB, Irish Aid, MAS (Cơ quan Tiền tệ Singapore), FSA (Cơ quan Dịch vụ tài chính Anh), CBI (Ngân hàng Trung ương Ailen), tuy vậy các hoạt động còn nhỏ lẻ và chưa đa dạng. Sau khi được tách ra thành đơn vị cấp phòng trực thuộc lãnh đạo Ủy ban từ năm 2012, với chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban trong việc thực hiện quan hệ đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế, Phòng HTQT đã làm đầu mối triển khai tương đối nhiều các hoạt động hợp tác, khai thác tối đa và có chọn lọc các nguồn hỗ trợ từ các cơ quan nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bộ phận chuyên môn.

Bên cạnh việc duy trì quan hệ với các đối tác đã có, Ủy ban đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương về nhiều mặt với thêm nhiều các tổ chức quốc tế khác như UNDP, GIZ, SECO, USAID, Lux-Development,… và các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính nhiều nước trên thế giới với nhiều hoạt động hợp tác ngày càng đa dạng, thiết thực. Có thể kể tới các khóa đào tạo do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy được tổ chức đều đặn hàng năm kịp thời đáp ứng nhu cầu của công tác chuyên môn, giúp các cán bộ cập nhật kiến thức mới đồng thời nâng cao chuyên môn của cán bộ Ủy ban cũng như một số Bộ, ngành liên quan. Tới nay, đã có 11 khóa đào tạo với sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài được tổ chức với hơn 570 lượt học viên tham gia. Từ năm 2015, hoạt động cử cán bộ đi thực tập tại cơ quan liên quan ở nước ngoài bắt đầu được triển khai sau nhiều năm đàm phán đã được đánh giá rất tốt và thiết thực khi cán bộ Ủy ban được trực tiếp tham gia công việc hàng ngày, các cuộc họp chuyên môn tại bộ phận giám sát tài chính, giúp cán bộ có cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn về hệ thống giám sát tài chính cũng như công việc hàng ngày của cán bộ giám sát tài chính tại cơ quan đó.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã tổ chức thành công nhiều chương trình nghiên cứu khảo sát nước ngoài tại các nước có thị trường tài chính phát triển, cơ chế và hoạt động giám sát tài chính hiệu quả giúp thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế của Ủy ban cũng như nâng cao năng lực cho cán bộ của Ủy ban: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ailen, Đức, Indonesia, Na Uy, Hungary, Thụy Sỹ, Malta, Ý, Mỹ… Sự phối hợp hoạt động của Ủy ban với các tổ chức quốc tế, các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính các nước, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam trong công tác đối ngoại là kênh quan trọng để Ủy ban chủ động, kịp thời tiếp cận các thông tin về công cuộc cải cách kinh tế và các chính sách kinh tế của các nước, từ đó học hỏi kinh nghiệm thế giới và rút ra các bài học thực tiễn cho Việt Nam trong giám sát thị trường tài chính.

Thời gian qua, Ủy ban cũng đã tổ chức gần 20 hội thảo quốc tế thu hút hàng trăm đại biểu tham dự với các chủ đề mang tính thời sự về khủng hoảng nợ công, tác động của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản lên thị trường tài chính, phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp…. Các khuyến nghị của các chuyên gia trong nước và quốc tế được đưa ra kịp thời, phục vụ cho yêu cầu công tác của Ủy ban và cũng góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Ủy ban.

Có thể nói 10 năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Ủy ban đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hình ảnh của Uỷ ban với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước cũng như nâng cao năng lực cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban được Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian tới, để duy trì kết quả đã đạt được và có thể đáp ứng được các yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, hoạt động hợp tác quốc tế cần tiếp tục đóng vai trò tích cực để có thể thu hút, khai thác tối đa hiệu quả của các hoạt động hợp tác nói chung, các hỗ trợ của đối tác nước ngoài nói riêng đối với hoạt động chuyên môn của Ủy ban.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ