English
28/102019
Phó Chủ tịch Phụ trách Ủy ban tiếp và làm việc với Ủy viên thường trực Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC).

Ngày 25/10/2019, tại Trụ sở số 109 Quán Thánh, Phó Chủ tịch Phụ trách Ủy ban Vũ Nhữ Thăng đã có buổi tiếp và làm việc với Ủy viên thường trực Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm tương lai khu vực tài chính và các phương thức tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong thời gian gần 10 năm qua, Ủy ban và FSC đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả như: các chuyến thăm và làm việc cấp cao thường xuyên của lãnh đạo hai cơ quan, FSC cử chuyên gia thực hiện tập huấn cho cán bộ Ủy ban tại Việt Nam, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 6/2016.

Phòng TTTT