English

Nhân dịp năm mới 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban, TS. Vũ Nhữ Thăng, gửi Thư-chúc-mừng-năm-mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban.