English

Đóng góp thành tích chung trong các chỉ số kinh tế năm 2019, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán khoảng 5%.

Nhân dịp năm mới 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban, TS. Vũ Nhữ Thăng, gửi Thư-chúc-mừng-năm-mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban.

Sáng 30/12, phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng đã nêu ra những thành quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, trong đó có những mục tiêu tưởng chừng như rất khó đạt được cùng lúc, thường là có sự đánh đổi trong tiến trình phát triển.

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, kinh tế Việt Nam vẫn trên đà tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có khát vọng trong phát triển, đó chính là nguồn lực quan trọng để đóng góp vào thành công